Saan ka huhugot? Usapang Savings, Emergency Fund, Insurance at Investment


Sa panahon ngayon, nauso na ang kasabihan na “YOLO” o “You Only Live Once”, kaya imbes na savings, emergency fund, insurance o investment ang unahin, mas gugustuhin nilang kumain sa iba’t ibang makakainan, o di kaya’y mag-travel para mai-post sa social media.

Ang sabi ng iba, ang pag-iimpok daw ay napakahirap, lalo na sa mga empleyadong sumusuweldo ng kinsenas-katapusan. Ang tanong, paano kaya nila paghahandaan ang hinaharap?

Ideally, dapat ay mayroon tayong emergency funds, savings, o kaya ay insurance. Madali lang naman unawain ang bawat isang ito. Kapag “emergency funds,” ito ay tumutukoy sa pondong napagsumikapan mong maihanda para sa oras ng biglaang kagipitan. Ang “savings” naman ay perang naitabi mo sa bangko o kooperatiba na maaaring tumubo ng interes. At ang “insurance” naman ay garantiya mula sa mga insurance company na ang kanilang policy owner ay maaaring makakakuha ng napagkasunduang halaga pagdating ng kanilang takdang panahon.

Paano at saan ka ba magsisimula?

1. Savings. Pamilyar ba kayo sa equation na “Income – Savings = Expenses”? Sa madaling salita, sa tuwing kikita ka ng pera, dapat ay una mong babayaran ang sarili sa pamamagitan ng “savings,” at kung ano ang matitira ay ‘yun lamang dapat ang pagkakasyahin mo sa mga “expenses.”

2. 50/30/20 rule. May tinatawag na 50/30/20 rule upang makaipon. Ayon dito, 20% ng iyong sweldo ay dapat mapunta muna sa ipon at emergency fund. Ang 50% naman ay para dapat sa mga pangunahing gastusin tulad ng pambayad ng utilities, transportation allowance, at pagkain, Ang 30% naman ay maaaring ilaan sa iba pang gastusin gaya ng medical/dental expenses, hulog sa retirement fund, vacation savings, at iba pa. Kung may matira pa ay maaari itong idagdag sa ipon.

3. Investment. Isa pang paraan upang paghandaan ang hinaharap ay investment. Napakaraming plans ang puwede mong pagpilian gaya ng sa kalusugan, retirement o life insurance. Habang tumatagal, ang perang ihinuhulog mo ay lumalaki ang value. Sa pamamagitan ng mga financial instruments na ito, may madudukot ka sa panahon na mag-retire ka na, at hindi ka lang aasa sa makukuha mong pension mula sa SSS.

4. Emergency funds. Karaniwan sa ating mga Pinoy ang nagsasabi na hindi sapat ang kanilang kinikita upang magtabi para sa emergency funds sa maraming kadahilanan -- may kapatid na nag-aaral, may binabayarang utang, may sinusuportahang magulang, etc. Ang formula dito ay ang gasgas na katagang, “If there’s a will, there’s a way.” Halimbawa, maaari ka pa rin naman magkaroon ng sideline upang magkaroon ng dagdag kita! Ang dagdag kita mo, itabi o invest mo. Siguro naman itong pandemic na ito, na-gets mo na na kailangan talaga ng emergency fund diba?

5. Live below your means. At siyempre, ang madalas na payo ng lahat ng magagaling mag-budget ng pera… live below your means. Maghigpit ng sinturon. Iwasan ang kagagastos. Sa halip na gastusin mo ang pera sa mga bagay na hindi mahalaga, itabi mo na lamang ito at pag-aralan kung paano palalaguin. Kung mas marami kang natitipid, mas malaki ang iyong maiipon.

Ang pag-iipon ay isang desisyon. Tamang mindset at goal setting lamang ang kailangan upang makapagsimula. Matuto tayong magprioritize ng pagkakagastusan at palaging isaalang-alang ang pag-iimpok. Dahil kapag may isinuksok, may madudukot.

***

About Kasiopao PH

Kasiopao PH aims to democratize education for Filipinos. It teaches Filipinos financial education, skill-building and entrepreneurship. 


Leave a comment